Tvångssyndrom

Historik

Tvångssyndrom har sitt ursprung i vår evolutionshistoria, det hör samman med urtida adaptiva beteenden. I vår tid kan sådana beteenden fortfarande ha ett visst värde: handtvätt kan minska smittorisk, noggrann kontroll bidrar till att svåra misstag undviks etc. till skillnad från djuren så har vi människor utvecklat förmågan att föreställa oss vad andra tänker. Det betyder också att vi kan reflektera över vårt eget tänkande och jämföra det med vad vi anser vara ”normalt”.

Allmänt

Människor med tvångssyndrom fördömer ofta sitt sätt att tänka, att tankarna är onda, skamliga eller tokiga. De tror att det finns ett korrekt sätt att fungera på som innebär att man är fri från oönskade tankar och begär. Detta är en av de viktigaste föreställningarna som måste ifrågasättas o man ska bli fri från tvångssyndromets tyranni.

80 procent av människor med tvångssyndrom blir deprimerade. De flesta utvecklar tvångssyndrom sent i ungdomsåren eller i tidig vuxen ålder, men det finns även barn som drabbas.

Vad kännetecknar tvångssyndrom?

En tvångstanke är en återkommande och påträngande tanke eller fantasi som du upplever som oönskad och obehaglig och som du vill göra dig fri från. Det beteende som du då använder dig av för att neutralisera tvångstanken kallas tvångshandlingar.

Har du tankar som verkar komma från ingenstans? Har du en känsla av att tankarna är motbjudande? Har du en stark drivkraft att försöka kväva eller utplåna dessa tankar?

Typiska exempel på tvångstankar är att du:

 • Riskerar att bli smittad
 • Gjort ett misstag som du inte märkt
 • Oavsiktligt har sårat någon
 • Glömt något som du borde gjort
 • Måste ställa saker i en viss ordning
 • Kommer att göra eller säga något olämpligt

 

Några falska övertygelser som är vanliga hos människor med tvångstankar:

 • Mina tankar är onormala
 • Mina tankar är farliga
 • Jag kan kontrollera mina tankar
 • Jag måste vara perfekt
 • Jag har hela ansvaret
 • Jag måste ha visshet

Det finns ofta en stark drivkraft att neutralisera tvångstanken med en tvångshandling därför att man vill sätta stopp för tanken.

Det är genom att acceptera tvångstankarna istället för att bekämpa dem som man kan bli fri från deras tyranni.

Det finns en sammanhängande och logisk tankeprocess hos patienter med tvångssyndrom och när du väl har satt dig in i hur det fungerar för dig – att det faktiskt är begripligt för dig ur din synvinkel – så kan du hjälpa dig själv. OCD är tacksam att behandla.

Varifrån kommer det?

Det finns en betydande genetisk disposition vid tvångssyndrom. Föräldrar till tonåringar med tvångssyndrom brukar vara mer perfektionistiskt lagda än andra föräldrar och lägger ofta stor vikt vid ansvarstagande.

Tvångssyndrom kan stegras vid höjd stressnivå

Återkommande tankar eller fantasier (tvångstankar) som upplevs som plågsamma – tillexempel tankar på att bli smittad av något, tappa kontrollen, göra ett misstag eller uppträda opassande. Detta är förenat med ett obetvingligt behov av att utföra vissa handlingar (tvångshandlingar) som kommer att neutralisera dessa tvångstankar. Det kan exempelvis röra sig om överdriven handtvätt, godtyckliga ritualer, ständiga kontroller. Detta tillstånd leder ofta till depression.

Källa: Ångestfri av Robert L. Leahy

Kommentarer inaktiverade.