Panikångest

Historik

Ur ett evolutionsperspektiv var det självklart att vara uppmärksam på vad som kunde vara en fara. Det var ren överlevnadsinstinkt som gjorde att människan behövde vara vaksam på exempelvis öppna ytor, djupa vatten, höga höjder, mörker. Därför är det naturligt att vi känner en viss rädsla för att åka hiss, tåg och att flyga samt att vi kan känna obehag av att vara ute ensam, åka på broar eller vara i tunnlar.

Allmänt

En panik attack uppstår ofta i kombination med oron för att möta vissa situationer i omvärlden. Dessa farhågor brukar ofta tillsammans kallas för agorafobi som betyder torgskräck.

Det som är speciellt för agorafobi är att den vanligen innefattar inte bara rädslan för vissa faror utan också en rädsla för de psykiska och fysiska reaktionerna som kan uppstå i dessa situationer, alltså en rädsla för de egna förnimmelserna och känslorna.

En panikattack innebär att man börjar oroa sig för vad som håller på att hända i kroppen. Människor som får en panikattack kan uppleva en känsla av att inte få luft, hjärtklappning, darrningar, yrsel, frossa, svettning, illamående, bröstsmärtor och ofta dödsskräck. Många som drabbas tror att de fått en hjärtinfarkt eller ett epileptiskt anfall eller håller på att bli tokiga.

Några typiska utlösande faktorer för agorafobi är kraftig ansträngning, att vara ute ensam , att köra bil över broar eller genom tunnlar, att vara bland mycket folk, befinna sig på en höjd, på djupt vatten eller på en öppen plats samt att åka hiss, tåg eller flyg.

Vad kännetecknar paniksyndrom?

Upplever du återkommande panikattacker utan förvarning? Om du gör det, har minst en av attackerna följts av ihållande ängslan för att få fler attacker, eller av oro för betydelsen eller följderna av attacken (till exempel att mista kontrollen, få en hjärtinfarkt, bli tokig) eller av en betydande förändring av ditt beteende.

Varifrån kommer det?

En uttalad rädsla för de egna fysiologiska och psykologiska reaktionerna på skrämmande företeelser, i grund och botten rädsla för en panikattack. Varje avvikelse från det vanliga tillståndet, som förändrad andnings- eller pulsfrekvens, yrselkänsla, svettning eller att händerna börjar darra uppfattas som tecken på hotande kollaps, psykisk sjukdom eller död. Det åtföljandet av undvikande av situationer som skulle kunna utlösa sådana reaktioner kallas AGORAFOBI och innebär ofta en allvarlig inskränkning av rörelsefriheten. Tillståndet är ofta förenat med depression.

Källa: Ångestfri av Robert L. Leahy

Kommentarer inaktiverade.