Generaliserad ångest

Historik

Många av våra djupast rotade rädslor är reaktioner på sådana faror som evolutionen byggt in i oss. Det kunde vara oron för matbrist vissa delar av året eller risken för att bli attackerad av ett djur, inte ”nu” utan timmar eller dagar längre fram. I takt med att människan utvecklades blev det allt viktigare att upptäcka och reagera på dessas typer av faror. Det är förmågan att oroa sig, att planera, att tänka framåt och att förbereda sig innan något hemskt händer, som var förutsättningen för att våra förfäder skulle göra några framsteg alls. Det är därför som orosbenägna personer ofta är plikttrogna och ansvarstagande människor.

Allmänt

7 procent lider av det någon gång under livet. Dubbelt så många kvinnor som män drabbas. Typiskt är att oron rör många saker. Den som har dessa problem lider ofta dessutom av kroppsliga symtom som magbesvär, trötthet, värk och smärtor, muskelspänningar, yrsel och desorientering. En studie visar att 93 procent av alla med GAD också lider av andra former av psykiska problem inklusive de andra ångestsyndrom som här beskrivs.

Det är inte ovanligt att ett generaliserat ångestsyndrom börjar med oro kring ett specifikt problem och sedan sprider sig till att omfatta en rad bekymmer.

Vad kännetecknar Generaliserad ångestsyndrom?

Du måste ha fullständig säkerhet. Du upplever att det finns faror överallt omkring dig och du måste vara beredd att agera. Du måste ha full kontroll. Om en orostanke dyker upp i huvudet så måste du göra något åt den, du måste undvika allt känslomässigt obehag, du måste få klarhet omedelbart.

Du kan inte leva i nuet och du måste undvika att göra sådant som gör dig orolig.

 Varifrån kommer det?

Det finns ett visst ärftligt inslag.

Barndomsupplevelser kan ha bidragit till att du blivit en som oroar sig. Du kan till exempel haft överbeskyddade föräldrar som gett dig känslan av att ”världen är farlig”. De kanske gav dig en känsla av att det var väldigt viktigt vad andra tyckte och tänkte.

Andra faktorer i uppväxten:
Omvänd föräldraroll Trauman Separationer eller förlust av förälder Oroliga eller deprimerade föräldrar Kall och otillgänglig mor Oförutsebara belöningar eller bestraffningar

Innebär i grunden en benägenhet att ständigt oroa sig för olika saker. Tankarna upptas av fantasier om allt tänkbart negativt som kan hända och om olika sätt att undvika det. Tillståndet är ofta förenat med fysiska stressymtom som sömnsvårigheter, muskelspänningar, besvär från mag-tarmkanalen.

Källa: Ångestfri av Robert L. Leahy

Kommentarer inaktiverade.